Sprawy bieżące – 13.09.2016 r.

Najważniejsze sprawy z wczorajszego szkolenia:

  1. Wszyscy Sędziowie, którzy czynnie grają w piłkę nożna proszeni są aby przekazać informacje o przynależności klubowej do kolegów: Marka Grzywacza i Ryszarda Gracy w jak najszybszym terminie (maksymalnie do 31.09.2016 r.)
  2. Terminy szkoleń na następne tygodnie: 20.09.2016r., 11.10.2016.r, 08.11.2016 r., 22.11.2016 r., wszystkie szkolenia obowiązkowe dla Sędziów KS PPN Świdnica, godzina szkoleń: 17:00, miejsce: siedziba własna
  3. Koledzy Sędziowie klasy B oraz asystenci, którzy nie mają zaliczonego egzaminu sędziowskiego  – egzamin teoretyczny (pisanie) odbędzie się 20 września 2016 r. (na najbliższym szkoleniu). Termin egzaminu biegowy ustalony zostanie również na najbliższym szkoleniu.
  4. Uruchomiony został adres e-mail: sekretarz@ks.swidnica.pl pod którym możecie się skontaktować z Zarządem Ks PPN Świdnica. Adres e-mail nie dotyczy urlopowań, które należy wysyłać po staremu do Kol. Ryszarda Gracy.
  5. Na stronie sukcesywnie będą się pojawiać informacje z przeprowadzonych szkoleń własnych oraz testy sędziowskie, które były na różnych szczeblach naszych rozgrywek. Jednak dostęp do tej treści dostępny będzie dopiero po zalogowaniu. aby uzyskać dostęp należy wysłać wiadomość (poniżej, wystarczy skopiować) na adres e-mail: admin@ks.swidnica.pl:

Witam,
Proszę o założenie konta dostępu dla (Imię i Nazwisko)
Mój adres e-mail: (adres@adres.pl)
Pozdrawiam
(Imię i Nazwisko)

I jeszcze raz przypomnienie, że jeżeli na meczy Seniorów nie będzie listy porządkowych oraz oznakowanych służb porządkowych na zawodach – MECZ MA SIĘ NIE ROZPOCZĄĆ! W rozgrywkach młodzieżowych w przypadku braku listy porządkowych, braku oznakowanych służb porządkowych mecz poprowadzić ale wszystko opisać w załączniku do sprawozdania.

Obowiązki klubów w meczach Seniorów w roli gospodarza

Zgodnie z § 42 Regulaminu Rozgrywek każdy klub biorący udział w rozgrywkach jest odpowiedzialny za działalność swoich przedstawicieli, trenerów i zawodników a także za utrzymanie porządku i spokoju na obiekcie sportowym przed zawodami, w trakcie oraz po ich zakończeniu.

Zgodnie z § 42 Regulaminu Rozgrywek każdy klub biorący udział w rozgrywkach jest odpowiedzialny za działalność swoich przedstawicieli, trenerów i zawodników a także za utrzymanie porządku i spokoju na obiekcie sportowym przed zawodami, w trakcie oraz po ich zakończeniu.

Każdy klub przyjezdny rozgrywający mecz jako gość ponosi odpowiedzialność za niewłaściwe zachowanie się swoich kibiców na stadionie przeciwnika przed zawodami, w czasie i po ich zakończeniu.

Kluby zobowiązane są do zapewnienia pełnej ochrony i poszanowania godności osobistej obserwatorom, delegatom, sędziom, trenerom i zawodnikom.

Komisja Dyscyplinarna bezwzględnie będzie stosowała kary wynikające z Regulaminu Dyscyplinarnego:

a) Zakaz rozgrywania meczów z udziałem publiczności;

b) Zakaz rozgrywania meczów na własnym boisku;

c) Zawieszenie lub pozbawienie licencji;

d) Wykluczenie z rozgrywek.

Dolnośląskie Kolegium Sędziów zobowiąże sędziów do sprawdzania odpowiedniej ilości porządkowych (obecnych przez cały mecz) którzy maja czuwać nad zachowaniem się publiczności a w razie potrzeby reagować na sytuacje w przypadku naruszania ładu i spokoju na obiekcie sportowym. W przypadku braku odpowiedniej liczby porządkowych zgodnie z par. 10 pkt e Regulaminu Rozgrywek mecz nie rozpocznie się.

Kluby i drużyny zobowiązane są do udzielania pomocy i ochrony obserwatorom, delegatom oraz sędziom prowadzącym zawody.

Kolegia Sędziów oraz Komisje Dyscyplinarne będą zdecydowanie reagować na zgłoszenia klubów dotyczące prowokacyjnych zachowań sędziów w stosunku do uczestników zawodów działaczy, trenerów, zawodników oraz kibiców. Obowiązuje zasada wzajemnego szacunku.

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej zapewni ochronę prawną poszkodowanym klubom które w wyniku niepożądanych działań kibiców, działaczy, trenerów oraz zawodników poprzez dopuszczenie się przekroczenia prawa spowodowali przerwanie lub zakończenie zawodów przed czasem celem finansowego zadośćuczynienia przez sprawcę pokrycia kosztów organizacji meczu oraz wszystkich innych odszkodowań wynikających z popełnionego złamania przepisów.

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej zapewni ochronę prawną poszkodowanym obserwatorom, delegatom oraz sędziom w stosunku do których kibice, działacze, trenerzy lub zawodnicy dopuścili się przekroczenia prawa w wyniku którego doszło do przerwania i zakończenia meczu w celu finansowego oraz prawnego zadośćuczynienia doznanych krzywd.

Koledzy Sędziowie, przekaz od Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej jest jasny: w przypadku naruszenia paragrafu 10, pkt e Regulaminu Rozgrywek („…Powołać odpowiednią liczbę (minimum 15 dla IV ligi, minimum 10 dla klasy okręgowej, minimum 8 dla klas niższych, co najmniej 5-ciu dla drużyn młodzieżowych) oznakowanych porządkowych oraz przedstawić przed zawodami ich imienną listę sędziemu zawodów wraz z podaniem nazwiska osoby odpowiedzialnej za zabezpieczenie zawodów…”) nie rozpoczynać i nie prowadzić zawodów!!! Porządkowi mają być wpisani na dostarczoną do szatni sędziowskiej listę oraz co ważniejsze widoczni przez cały czas meczu na stadionie.

 

Dodatkowo podajemy informację od Kolegi Przewodniczącego KS OZPN Wałbrzych: jeżeli w przypadku drużyn młodzieżowych zostanie dostarczona lista porządkowych, a tych porządkowych fizycznie na stadionie nie będzie mecz należy poprowadzić a całą sprawę opisać w załączniku do sprawozdania.

Komunikat Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej odnośnie ostatnich zajść na boiskach

Komunikat Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej.

W związku z ostatnimi wydarzeniami łamania porządku, bezpieczeństwa oraz dyscypliny związkowej na boiskach piłkarskich Dolnośląski ZPN postanowił:

Zgodnie z par. 42 Regulaminu Rozgrywek każdy klub biorący udział w rozgrywkach jest odpowiedzialny za działalność swoich przedstawicieli, trenerów i zawodników a także za utrzymanie porządku i spokoju na obiekcie sportowym przed zawodami, w trakcie oraz po ich zakończeniu.

Każdy klub przyjezdny rozgrywający mecz jako gość ponosi odpowiedzialność za niewłaściwe zachowanie się swoich kibiców na stadionie przeciwnika przed zawodami, w czasie i po ich zakończeniu.

Kluby zobowiązane są do zapewnienia pełnej ochrony i poszanowania godności osobistej obserwatorom, delegatom, sędziom, trenerom i zawodnikom.

Komisja Dyscyplinarna bezwzględnie będzie stosowała kary wynikające z Regulaminu Dyscyplinarnego
Zakaz rozgrywania meczów z udziałem publiczności.
Zakaz rozgrywania meczów na własnym boisku.
Zawieszenie lub pozbawienie licencji.
Wykluczenie z rozgrywek.

Dolnośląskie Kolegium Sędziów zobowiąże sędziów do sprawdzania odpowiedniej ilości porządkowych (obecnych przez cały mecz) którzy maja czuwać nad zachowaniem się publiczności a w razie potrzeby reagować na sytuacje w przypadku naruszania ładu i spokoju na obiekcie sportowym. W przypadku braku odpowiedniej liczby porządkowych zgodnie z par. 10 pkt e Regulaminu Rozgrywek mecz nie rozpocznie się.

Kluby i drużyny zobowiązane są do udzielania pomocy i ochrony obserwatorom, delegatom oraz sędziom prowadzącym zawody.

Kolegia Sędziów oraz Komisje Dyscyplinarne będą zdecydowanie reagować na zgłoszenia klubów dotyczące prowokacyjnych zachowań sędziów w stosunku do uczestników zawodów działaczy, trenerów, zawodników oraz kibiców. Obowiązuje zasada wzajemnego szacunku.

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej zapewni ochronę prawną poszkodowanym klubom które w wyniku niepożądanych działań kibiców, działaczy, trenerów oraz zawodników poprzez dopuszczenie się przekroczenia prawa spowodowali przerwanie lub zakończenie zawodów przed czasem celem finansowego zadośćuczynienia przez sprawcę pokrycia kosztów organizacji meczu oraz wszystkich innych odszkodowań wynikających z popełnionego złamania przepisów.

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej zapewni ochronę prawną poszkodowanym obserwatorom, delegatom oraz sędziom w stosunku do których kibice, działacze, trenerzy lub zawodnicy dopuścili się przekroczenia prawa w wyniku którego doszło do przerwania i zakończenia meczu w celu finansowego oraz prawnego zadośćuczynienia doznanych krzywd.