Komunikat dla Sędziów – e-delegacje

KOMUNIKAT DLA SĘDZIÓW O MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA   KLUBÓW DO PROGRAMU E – DELEGACJE SĘDZIOWSKIE DZPN

OD RUNDY WIOSENNEJ KLUBY MOGĄ DOBROWOLNIE ZGŁASZAĆ SIĘ DO PROGRAMU E-DELEGACJE SĘDZIOWSKIE DZPN.

 LISTĘ KLUBÓW , KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO PROGRAMU UDOSTĘPNIMY NA STRONIE DZPN.

ZGŁOSZENIE KLUBU DO PROGRAMU OZNACZA , ŻE DELEGACJE SĘDZIOWSKIE BĘDĄ WYPŁACANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ DZPN NA KONTO BANKOWE SĘDZIEGO.WYPŁAT BĘDZIEMY DOKONYWAĆ DWA RAZY W MIESIĄCU : DO 15-GO ORAZ DO OSTATNIEGO DNIA MIESIĄCA.

ABY SĘDZIA OTRZYMAŁ NALEŻNE MU WYNAGRODZENIE KONIECZNE JEST UZUPEŁNIENIE KONTA BANKOWEGO W EXTRANECIE. NIE BĘDZIE MOŻLIWE NALICZENIE ORAZ WYPŁATA DELEGACJI BEZ TEJ INFORMACJI.

PROSIMY RÓWNIEŻ O UZUPEŁNIENIE: ADRESU MAILOWEGO I URZĘDU SKARBOWEGO NIEZBĘDNYCH DO PRZESŁANIA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PIT-ÓW.

OSOBA ODPOWIEDZIALNE ZA KONTAKT W SPRAWIE ROZLICZANIA DELEGACJI SĘDZIOWSKICH ZE STRONY DZPN:

BEATA BALIŃSKA  TEL. 71 342 23 50 WEWN.1

AGNIESZKA DAMASIEWICZ TEL. 71 342 23 50 WEWN.3

Składki / konto

Składki zostały zaktualizowane na dzień 04.02.2020 r.

Od lutego 2020 r. proszę już nie wpłacać pieniędzy na konto bankowe. Wszystkie wpłaty należy regulować gotówką na szkoleniach.

Spotkanie plenarne Sędziów

Informujemy, że spotkanie plenarne Sędziów odbędzie się 4 stycznia 2020 r. o godz: 11:00 (zbiórka spokojnie od 10:30) w Toscana Wierzbna (ul. Spokojna 3).

Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się u Kol. Macieja Kołodka, tel. +48 509 750 025 do dnia 28 grudnia 2019 r. Zamówionych zostanie tylko tyle obiadów ilu zapisze się Sędziów.

Egzamin poprawkowy

Sędziów KS PPN Świdnica informujemy, że egzamin poprawkowy odbędzie się 30 września 2019 r. o godz. 17:00 na stadionie OSiR w Dzierżoniowie.

Egzamin Kadry – 12.09.2019

Wszystkim Sędziom Kadry przypominamy o egzaminach jesiennych, które odbędą się 12 września 2019 r. w Nowej Rudzie Słupiec. Zbiórka o godz. 16:00. Start pisania 16:30.

Powodzenia!!!