Bezpłatny kurs na Sędziego piłki nożnej

Zapraszamy wszystkich, którzy już uczestniczyli, a także nowych kandydatów/kandydatki na BEZPŁATNY kurs na Sędziów piłki nożnej, który rozpocznie się w dniu 8 lutego 2018 r. o godz. 18:00. 

Miejsce kursu: ul. Długa 33 (I piętro, sala nr 10).

Warunki przystąpienia do kursu:

  • ukończone 15 lat (w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda prawnych opiekunów)
  • niekaralność
  • stan zdrowia umożliwiający pełnienie funkcji Sędziego piłki nożnej.

Poniżej znajdują się dokumenty, które kandydaci powinni przynieść uzupełnione:

  1. ankieta dla kandydatów
  2. dwa zdjęcia
  3. oświadczenie o niekaralności
  4. zgoda opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich)
  5. zaświadczenie lekarskie o brak przeciwwskazań do czynnego sędziowania, jako warunek do dopuszczenia kandydata do egzaminu kondycyjnego (należy przynieść oryginał oraz kopię na egzamin kondycyjny w marcu) – może być badanie lekarskie z klubu, jeżeli grasz w piłkę nożną.

Szczegółowy plan szkolenia zostanie przedstawiony kandydatom na szkoleniu w dniu 8 lutym 2018 r.

Za uczestnictwo w kursie oraz egzaminach nie będą pobierane żadne opłaty.

Ostatnie pożegnanie – Kol. Jan Szklarski

Z głębokim żalem powiadamiamy o śmierci naszego Kolegi Jana Szklarskiego, który zmarł 11 stycznia 2018 r., przeżywszy 70 lat.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 13 stycznia 2018 r. o godz. 10:00 na cmentarzu komunalnym przy ulicy Słowiańskiej w Świdnicy.

KFD, KFP, Kudowa Zdrój

Zimowe zgrupowanie w Kudowie Zdroju dla Sędziów Kadry odbędzie się najprawdopodobniej w dniach 16-18 luty 2018 r. w Kudowie Zdroju. Odpłatność za szkolenie w kwocie 150 zł (50 zł dopłaca każdemu Sędziemu KS OZPN Wałbrzych) należy uiścić do 15 stycznia 2018 r. Oczywiście pieniądze będzie można zapłacić na spotkaniu plenarnym w dniu 9 grudnia 2017 r. Jeżeli któryś Sędzia zdecyduje się na płatność przelewem na konto to proszę o wpisanie: Kudowa Zdrój oraz serię i numer dowodu osobistego (wymaganą przy zameldowaniu).

Aktualne składki KFD oraz KFP niestety nie mogę umieścić obecnie na stronie, ani nie będę miał ich dostępnych podczas spotkania plenarnego, ponieważ uszkodził mi się pendrive, na którym trzymałem całą dokumentację finansową naszego Podokręgu, obecnie trwają prace nad odzyskaniem danych. Niemniej jednak mam nadzieję, że każdy z Was wie ile mniej więcej zalega ze składkami i zapraszam wszystkich do uregulowania należności.

Spotkanie plenarne Sędziów – 9 grudzień 2017 r.

Mamy zaszczyt zaprosić wszystkich obecnych, a również byłych Sędziów naszego KS PPN na spotkanie plenarne, które odbędzie się 9 grudnia 2017 r. o godz. 13:00 w restauracji Magnolia Rast, która mieści się przy ulicy Towarowej 8 w Jaworzynie Śląskiej. W tym roku zmieniamy trochę formułę, nie będzie zbyt długich przemówień.

Trasa dojazdowa na stronie restauracji: http://magnoliarast.pl/kontakt/

Koszulki niebieskie Saller – wydawanie

Wszystkich którzy zamówili i zapłacili w pierwszym terminie zapraszam do odbierania koszulek na najbliższym szkoleniu, poza tymi którzy zamówili koszulki XL, które nie dojechały z powodu błędów w komunikacji na linii Saller – Niemcy.

Ci którzy opłacili po czasie niestety nadal czekają. O kolejnych terminach odbioru będę informował na bieżąco.