Kompromis rzecz ważna

Cytując stronę OZPN Wałbrzych:

„…Zarząd Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Wałbrzychu informuje, że wskutek rozmów przeprowadzonych z reprezentacją sędziów KS PPN w Świdnicy na posiedzeniu w dniu 29.08.2016r., Zarząd Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Wałbrzychu, podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko, postanowił powierzyć zadanie tworzenia Zarządu KS PPN w Świdnicy Panu Maciejowi Kołodka.

Jednocześnie informujemy, że niezwłocznie po przedstawieniu kandydatów do nowego Zarządu KS PPN w Świdnicy Zarząd OZPN w Wałbrzychu, po przeprowadzeniu analizy zgłoszonych kandydatur, powoła przewodniczącego i członków Zarządu KS PPN w Świdnicy oraz ich reprezentantów do Zarządu KS OZPN w Wałbrzychu.

                                                                                                                                      Dariusz Stachurski

PREZES ZARZĄDU OZPN w Wałbrzychu…”

Jednocześnie pragniemy dodać, że nasz Kol. Adam Żuk uczestniczy dzisiaj w egzaminach sędziów IV ligi, z czego jesteśmy niezmiernie zadowoleni. My jako Sędziowie KS PPN Świdnica pragniemy podziękować Prezesowi Dariuszowi Stachurskiemu za spotkanie, spotkanie owocne i miejmy nadzieję z lepszą współpracą w dalszych latach.

Czyżby przełamanie w sprawie?

Czwartek jest dniem bardzo gorących telefonów. Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że jest możliwe przywrócenie Adama Żuka do IV ligi. Dolnośląski widzi taką możliwość, ale musi to zaopiniować Zarząd OZPN. Warunkiem, postawionym przez Prezesa Dariusza Stachurskiego, pozytywnego zaopiniowania Kol. Adama jest formalne wycofanie urlopowań i przeprowadzenie najbliższych kolejek bez zakłóceń. Jeżeli nastąpi taki obrót sprawy jest również szansa na przyspieszone zebranie Zarządu OZPN Wałbrzych, ponieważ 30 sierpnia są planowane egzaminy dla sędziów IV ligi. Także kierujemy prośbę do Sędziów KS PPN Świdnica o formalne wycofywanie urlopów.

Nieformalne spotkanie z Panem Prezesem

Dzisiaj, podczas meczu Pucharu Polski, na stadionie w Świdnicy odbyło się nieformalne spotkanie z Panem Prezesem Dariuszem Stachurskim. To co zostało ustalone, to w ramach dobrej współpracy Sędziowie KS PPN Świdnica zawieszają urlopowania do końca sierpnia, kiedy to ma się odbyć spotkanie z Zarządem OZPN Wałbrzych. Oczywiście zawieszenie urlopowania jest dobrowolne i zależy od indywidualnej decyzji każdego Sędziego. Wobec Sędziów którzy podtrzymają swoją decyzję o urlopowaniu nie zostaną wyciągnięte żadne konsekwencje według zapewnień Pana Dariusza Stachurskiego.