Kolega Adam Żuk w IV lidze!!

Bardzo miło nam jest poinformować wszystkich, którzy odwiedzają nasza stronę, że Zarząd Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej po pozytywnej opinii Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Wałbrzychu postanowił przywrócić kolegę Adam Żuka do IV ligi.

Adamowi życzymy samych dobrych decyzji na boiskach.

Kompromis rzecz ważna

Cytując stronę OZPN Wałbrzych:

„…Zarząd Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Wałbrzychu informuje, że wskutek rozmów przeprowadzonych z reprezentacją sędziów KS PPN w Świdnicy na posiedzeniu w dniu 29.08.2016r., Zarząd Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Wałbrzychu, podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko, postanowił powierzyć zadanie tworzenia Zarządu KS PPN w Świdnicy Panu Maciejowi Kołodka.

Jednocześnie informujemy, że niezwłocznie po przedstawieniu kandydatów do nowego Zarządu KS PPN w Świdnicy Zarząd OZPN w Wałbrzychu, po przeprowadzeniu analizy zgłoszonych kandydatur, powoła przewodniczącego i członków Zarządu KS PPN w Świdnicy oraz ich reprezentantów do Zarządu KS OZPN w Wałbrzychu.

                                                                                                                                      Dariusz Stachurski

PREZES ZARZĄDU OZPN w Wałbrzychu…”

Jednocześnie pragniemy dodać, że nasz Kol. Adam Żuk uczestniczy dzisiaj w egzaminach sędziów IV ligi, z czego jesteśmy niezmiernie zadowoleni. My jako Sędziowie KS PPN Świdnica pragniemy podziękować Prezesowi Dariuszowi Stachurskiemu za spotkanie, spotkanie owocne i miejmy nadzieję z lepszą współpracą w dalszych latach.