Obsada, test, inne – zmiany w obsadzie

Obsada sędziowska na najbliższy weekend dostępna już na stronie.

Zmiany w obsadzie naniesione kolorem żółtym!!!

Wczoraj na szkoleniu zaczęliśmy rozwiązywać test 70 pytań. Można go sobie pobrać wraz z odpowiedziami. >>test<<

Wczoraj również wszyscy obecni na szkoleniu złożyli urlopowania od 27 kwietnia 2018 r., w związku z bardzo niską podwyżką zaproponowaną przez DZPN. Wszystkie wypisane wczoraj urlopowania zostały przesłane drogą elektroniczną do: Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Wałbrzychu, Podokręg Piłki Nożnej w Świdnicy, kol. Marek Grzywacz oraz kol. Ryszard Graca. Jeżeli ktoś chciałby jeszcze złożyć urlopowanie to załączam wzór. >>wzór urlopowania<<