Bezpłatny kurs na Sędziego piłki nożnej

Zapraszamy wszystkich, którzy już uczestniczyli, a także nowych kandydatów/kandydatki na BEZPŁATNY kurs na Sędziów piłki nożnej, który rozpocznie się w dniu 8 lutego 2018 r. o godz. 18:00. 

Miejsce kursu: ul. Długa 33 (I piętro, sala nr 10).

Warunki przystąpienia do kursu:

  • ukończone 15 lat (w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda prawnych opiekunów)
  • niekaralność
  • stan zdrowia umożliwiający pełnienie funkcji Sędziego piłki nożnej.

Poniżej znajdują się dokumenty, które kandydaci powinni przynieść uzupełnione:

  1. ankieta dla kandydatów
  2. dwa zdjęcia
  3. oświadczenie o niekaralności
  4. zgoda opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich)
  5. zaświadczenie lekarskie o brak przeciwwskazań do czynnego sędziowania, jako warunek do dopuszczenia kandydata do egzaminu kondycyjnego (należy przynieść oryginał oraz kopię na egzamin kondycyjny w marcu) – może być badanie lekarskie z klubu, jeżeli grasz w piłkę nożną.

Szczegółowy plan szkolenia zostanie przedstawiony kandydatom na szkoleniu w dniu 8 lutym 2018 r.

Za uczestnictwo w kursie oraz egzaminach nie będą pobierane żadne opłaty.