Aktualizacja składek – 24.01.2018 r.

Składki zostały zaktualizowane na dzień 24 styczeń 2018 r. Wzywa się Wszystkich Sędziów do uregulowania swoich zadłużeń.