E-delegacje – informacje – wiosna 2023

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającą się rundą wiosenną i kolejnymi wypłatami w ramach e-delegacji przypominam zasady ich działania i rozliczeń.

*WAŻNE: * *Proszę o uzupełnienie swoich danych teleadresowych i Urzędów Skarbowych. Spora grupa sędziów ograniczyła się tylko do podania konta bankowego lub ewentualnie Urzędu Skarbowego.Dane te są niezbędne do przygotowania prawidłowego PIT-11. W lutym będziemy rozsyłać do Was PIT-y 11 , proszę o sprawdzenie danych osobowych , Urzędu Skarbowego i o poprawę ich wyłącznie w Extranecie. Żaden z pracowników DZPN nie ma dostępu do Waszych danych , musicie to zrobić we własnym zakresie. Deklaracje PIT będą generowane na podstawie danych z extranetu – jeśli są one niepełne , to takie będą widoczne na deklaracji. Nie będziemy poprawiać deklaracji. Wszystkie deklaracje zostaną Wam przesłane drogą mailową ( dostęp do nich macie również za pomocą systemu e -deklaracje na stronie Ministerstwa).Jeśli nie prowadzicie działalności gospodarczej to parametr rozliczenie ryczałtowe musi być zaznaczony – na koncie sędziego w extranecie. Bez zaznaczenia tego parametru wypłata delegacji nie będzie możliwa. Zwracajcie też uwagę jaki numer konta podajecie do wypłaty – zdarzają się pomyłki i Wasze środki trafiają do obcych instytucji . W takich wypadkach nie jest możliwa wypłata delegacji przez DZPN do czasu zwrotu środków przez osobę/ firmę , która je otrzymała.System e-delegacje bazuje wyłącznie na danych pobieranych z extranetu-
**UWAGA- nie pobieramy danych w czasie rzeczywistym, zmiany dokonywane przez Was nie są od razu widoczne w naszym systemie. Z reguły ściągamy dane raz w tygodniu .* Nasi pracownicy nie dokonują żadnych zmian w danych , wypłacamy wszystkie delegacje na podstawie sprawozdań w Extranecie, które są wypełniane przez Was lub przez Waszych kolegów.

*Możemy dokonać zmiany przed wypłatą , ale robimy to wyłącznie w ramach reklamacji ( zmiana sędziów, gospodarza). Ale bez informacji z Waszej strony oraz weryfikacji przez nas nie jest to możliwe.

*WAŻNE:* Proszę w mailach dotyczących braku wypłaty rzetelnie opisać sytuację i ewentualnie własne błędy przy zatwierdzaniu delegacji. Im szybciej to zrobicie tym lepiej, bo to oznacza , że Wy i  Wasi koledzy otrzymają wypłaty w terminie. Każdy zapis w sprawozdaniach meczowych administrator jest w stanie zweryfikować łącznie z datą zmiany.
W rundzie wiosennej 2023  pierwsze delegacje będą wypłacane z 14-dniowym opóźnieniem – przesunięcie wypłaty delegacji wynika wyłącznie z błędów jakie pojawiają się w sprawozdaniach, tak aby dać wszystkim czas na ich skorygowanie.

W przypadku braku wypłaty po 14! dniach od meczu   proszę wyłącznie o kontakt mailowy – telefonicznie nie zawsze jesteśmy w stanie udzielić Wam informacji ( względy techniczne). *WAŻNE! Proszę nie pisać o braku wypłaty po 2-3 dniach od meczu ! ( częsta praktyka niektórych sędziów). Wypłata następuje zazwyczaj ( oprócz pierwszych meczów) po  1- 8 dni od meczu , z reguły w środy  czyli za mecze od czwartku poprzedniego tygodnia do wtorku.
*
**
 Adresy mailowe do kontaktu : beata.balinska@dolnoslaskizpn.pl , a od kwietnia na adres : marlena.skawska@dolnoslaskizpn.pl

W mailu proszę podać imię , nazwisko , datę meczu i drużyny , na podstawie tych danych poinformujemy o przyczynie braku wypłaty ( najczęstsze Wasze błędy :  brak zaznaczenia rozliczenia ryczałtowego, brak sędziów asystentów w sprawozdaniu, błędna obsada, brak konta bankowego) oraz udzielimy informacji o przewidywanej wypłacie. Na wszystkie maile staramy się odpowiadać tak szybko jak to tylko możliwe, maksymalnie do 24 godzin. *WAŻNE! Zanim do nas napiszecie w sprawie braku wypłaty proszę dokładnie sprawdzić konto bankowe. Jeśli macie konto w innym banku niż Santander , proszę wziąć pod uwagę , że przelew wysłany w środę trafi do Was w czwartek.*


*BARDZO WAŻNE!  W PRZYPADKU OTRZYMANIA NIENALEŻNEJ WPŁATY PROSZĘ JEJ NIE ZWRACAĆ NA NASZ KONTO TYLKO POINFORMOWAĆ NAS TELEFONICZNIE LUB MAILOWO , POTRĄCIMY NADPŁATĘ Z KOLEJNYCH WYPŁAT. SYSTEM NIE POZWALA NAM NA ROBIENIE KOREKT I  W TEN SPOSÓB POMOŻECIE NAM W NASZEJ PRACY.*
*WAŻNE: zasady wypłaty delegacji gdy drużyna wycofa się z rogrywek.* Przy wycofaniu drużyny z rozgrywek nie są widoczne sprawozdania w extranecie, pomimo tego że się odbyły. Nie mamy możliwości wtedy wypłaty delegacji z systemu e-delegacje.Jedyną formą wypłaty delegacji jest przesłanie ich w formie papierowej do biura DZPN. Delegacje dostarczane w takiej formie wypłacamy do ostatniego dnia miesiąca.

*WAŻNE:*

*1. Należności z tytułu wypłat są czasami mniejsze o 1 zł lub większe o 1 zł. Wynika to z zaokrągleń podatku. Nie zatrzymujemy tych kwot , przekazujemy do Urzędu Skarbowego, całość będzie widoczna na rozliczeniu rocznym PIT-11. Proszę nie pisać maili w tej sprawie.*

*2. Na koniec roku wszystkie kluby otrzymują zestawienie wypłaconych delegacji przez DZPN , wspólnie je weryfikujemy i należności , które wypłacił DZPN , a które otrzymaliście również za ten sam mecz bezpośrednio od klubu będą potrącane w kolejnym sezonie*

*W trakcie sezonu kilkunastu sędziów również pobrało nienależne wynagrodzenia z DZPN i nie dokonało ich zwrotu. Nadmieniam , że każda tego typu sytuacja będzie zgłaszana do właściwego Kolegium Sędziowskiego.*

*WAŻNE! **NIE WSZYSTKIE KLUBY UCZESTNICZĄ W EDELEGACJACH. Z TEGO POWODU UDOSTĘPNIAMY WAM LINK DO AKTUALNEJ LISTY KLUBÓW:*
*https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yx8SGlCWa4DmZHeLZQhGUxRUtMm81TrP/edit#gid=218529364*

*Beata Balińska*