Odbiór koszulek

Zamówione koszulki będzie wydawał Kol. Arkadiusz Legan na najbliższym spotkaniu Sędziów, tj. 24.08.2021 r., tylko Sędziom, którzy mają uregulowane składki.

Maciej Kołodka wiceprzewodniczący KS PPN Wałbrzych