Licencje sędziowskie

Zapraszamy do składania wniosków o licencje sędziowskie na sezon 2021/2022. Poniżej znajdziecie wniosek ze wszystkimi informacjami.

Komplet dokumentów należy dostarczyć do kol. Maćka Kołodka, w nieprzekraczalnym terminie 30 maj 2021. Do wniosku należy złożyć:

a) 2 zdjęcia, (dotyczy sędziów ubiegających się po raz pierwszy o licencje oraz tych którzy nie posiadają legitymacji licencyjnej w której można dokonać kolejny wpis);

b) licencje w celu opieczętowania na najbliższy sezon;

c) ważne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającego pełnienie funkcji sędziego piłki nożnej (KSERO). Sędziowie powyżej 23 roku życia mogą dołączyć oświadczenie: https://ks.swidnica.pl/wp-content/uploads/o%C5%9Bwiadczenie-1-2020.docx

d) potwierdzenie dokonania opłaty licencyjnej przekazanej na rach. Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej nr rach. 65 1090 2503 0000 0001 1518 9393 (w tytule imię i nazwisko, klasa rozgrywkowa, nazwa KS).