KFP – zmiana wysokości składki

Wczoraj otrzymaliśmy telefon od przewodniczącego KS Wałbrzych, że zmieniła się wysokość składki KFP na 2021 r. i wynosi obecnie 70 zł. Wszystkich, którzy już zdążyli opłacić składkę uprasza się o dokonanie dopłaty.