Aktualizacja składek – 24.11.2020

Składki zostały zaktualizowane na dzień 24 listopad 2020 r. Dłużników wzywa się do uregulowania zaległości!!