Składki – 3.11.2020

Składki zostały zaktualizowane na dzień 3 listopad 2020 r. Dłużników wzywa się do uregulowania płatności.