Składki KFP

Wzywa się wszystkich Sędziów, którzy nie opłacili składki KFP aby wpłacili 60 zł przelewem na konto w terminie do 15 maja 2020 r. Po tym terminie składka zostanie wysłana wraz z listą imienną Sędziów do KS Wałbrzych.