Komunikat dla Sędziów – e-delegacje

KOMUNIKAT DLA SĘDZIÓW O MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA   KLUBÓW DO PROGRAMU E – DELEGACJE SĘDZIOWSKIE DZPN

OD RUNDY WIOSENNEJ KLUBY MOGĄ DOBROWOLNIE ZGŁASZAĆ SIĘ DO PROGRAMU E-DELEGACJE SĘDZIOWSKIE DZPN.

 LISTĘ KLUBÓW , KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO PROGRAMU UDOSTĘPNIMY NA STRONIE DZPN.

ZGŁOSZENIE KLUBU DO PROGRAMU OZNACZA , ŻE DELEGACJE SĘDZIOWSKIE BĘDĄ WYPŁACANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ DZPN NA KONTO BANKOWE SĘDZIEGO.WYPŁAT BĘDZIEMY DOKONYWAĆ DWA RAZY W MIESIĄCU : DO 15-GO ORAZ DO OSTATNIEGO DNIA MIESIĄCA.

ABY SĘDZIA OTRZYMAŁ NALEŻNE MU WYNAGRODZENIE KONIECZNE JEST UZUPEŁNIENIE KONTA BANKOWEGO W EXTRANECIE. NIE BĘDZIE MOŻLIWE NALICZENIE ORAZ WYPŁATA DELEGACJI BEZ TEJ INFORMACJI.

PROSIMY RÓWNIEŻ O UZUPEŁNIENIE: ADRESU MAILOWEGO I URZĘDU SKARBOWEGO NIEZBĘDNYCH DO PRZESŁANIA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PIT-ÓW.

OSOBA ODPOWIEDZIALNE ZA KONTAKT W SPRAWIE ROZLICZANIA DELEGACJI SĘDZIOWSKICH ZE STRONY DZPN:

BEATA BALIŃSKA  TEL. 71 342 23 50 WEWN.1

AGNIESZKA DAMASIEWICZ TEL. 71 342 23 50 WEWN.3