Aktualne składki (18.04.2019 r.)

Składki zostały zaktualizowane na dzień dzisiejszy. Wszystkich dłużników wzywa się do wpłaty.