Aktualizacja składek – 19.03.2019 r. / nowy ekwiwalent

Składki zostały zaktualizowane na dzień dzisiejszy.

Dodatkowo informujemy, że wzrosła składka KFP na 2019 r. z 52 do 60 zł. Sędziów wzywa się do dopłaty.

W dziale „Do pobrania” pojawił się plik z nowym ekwiwalentem za mecze, obowiązującym od rundy wiosennej 2019 r.