Deklaracje Fundacji Sędziów Piłkarskich (KFP)

Wszystkich Sędziów KS PPN Świdnica, którzy nie złożyli jeszcze nowej deklaracji Fundacji Sędziów Piłkarskich (dawne KFP) wzywa się do uzupełnienia dokumentacji. Wszystkie potrzebne dokumenty znajdują się na naszej stronie. Przypominam, że deklarację należy uzupełnić w dwóch kopiach i dostarczyć do ref. ds. ewidencyjnych Tomasza Zielińskiego, bądź sekretarza Witolda Kowalskiego. Wszystkie dostarczone deklaracje wyślemy do Fundacji po szkoleniu, 11 października 2016 r.