Zimowe Zgrupowanie Kadry „Kudowa 2017”

Zimowe zgrupowanie „Kadry” Sędziów kl. O i kl. A oraz kandydatów do kl. A (wyznacza szkoleniowiec, proszę o kontakt z Kol. Adamem Żukiem) odbędzie się w dniach 24-26 luty 2016 r. w Hotelu Gwarek w Kudowie Zdroju.

Odpłatność za szkolenie ustalone zostało na poziomie 150 zł. (resztę kwoty, czyli 56 zł dopłaca KS OZPN Wałbrzych). Kwotę należy wpłacić do dnia 15 stycznia 2017 r. na konto lub osobiście u referenta ds. finansowych. Do przelewu, wpłaty osobistej, należy dołączyć informację: seria i numer dowodu osobistego.