Licencje trenerskie

Witajcie,

Panowie proszę aby w najbliższych kolejkach  sędziowie sprawdzali ważność licencji trenerskich oraz  obecność wpisanych w sprawozdanie  trenerów podczas meczy na każdym poziomie rozgrywkowym i opisywali to w sprawozdaniach meczowych.   Informację te potrzebne będą dla Komisji Dyscyplinarnej i Wydziału Szkolenia oraz sprawdzenia stanu kadry trenerskiej przed sezonem 2022/2023. Pozwoli to też na właściwe określenie potrzeby  organizacji kursów trenerskich na terenie naszego  podokręgu      

Ze sportowym pozdrowieniem  

Dariusz Stachurski

Dyrektor Podokręgu WAŁBRZYCH