Oświadczenia Sędziów o powiązaniu zawodowym z klubami

Wszystkich Sędziów, którzy w jakikolwiek sposób powiązani są zawodowo z jakimkolwiek klubem wzywa się do przedstawienia oświadczenia do kol. Macieja Kołodka w nieprzekraczalnym terminie 21 stycznia 2022 r.