E-delegacje – ważne informacje

Poniżej otrzymana wiadomość odnośnie e-delegacji:

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającą się rundą wiosenną i kolejnymi wypłatami w ramach e-delegacji przedstawiam zasady ich działania i rozliczeń.

WAŻNE:  Proszę o uzupełnienie swoich danych teleadresowych i Urzędów Skarbowych. Jeśli nie prowadzicie działalności gospodarczej to parametr rozliczenie ryczałtowe musi być zaznaczony. Żaden z pracowników DZPN nie ma dostępu do Waszych danych , musicie to zrobić we własnym zakresie. Deklaracje PIT będą generowane na podstawie danych z extranetu – jeśli są one niepełne , to takie będą widoczne na deklaracji. Nie będziemy poprawiać deklaracji. Wszystkie deklaracje zostaną Wam przesłane drogą mailową ( dostęp do nich macie również za pomocą systemu e -deklaracje na stronie Ministerstwa).

System e-delegacje bazuje wyłącznie na danych pobieranych z extranetu- UWAGA- nie pobieramy ich w czasie rzeczywistym, zmiany dokonywane przez Was nie są od razu widoczne w naszym systemie. Nasi pracownicy nie dokonują żadnych zmian w danych , wypłacamy wszystkie delegacje na podstawie sprawozdań w Extranecie. Możemy dokonać zmiany przed wypłatą , ale robimy to wyłącznie w ramach reklamacji ( zmiana sędziów, gospodarza). Ale bez informacji z Waszej strony oraz weryfikacji przez nas nie jest to możliwe.

WAŻNE: Proszę w mailach dotyczących braku wypłaty rzetelnie opisać sytuację i ewentualnie własne błędy przy zatwierdzaniu delegacji. Każdy zapis w sprawozdaniach meczowych administrator jest w stanie zweryfikować łącznie z datą zmiany.

Z tych powodów w rundzie wiosennej 2021 delegacje będą wypłacane z 14-dniowym opóźnieniem – przesunięcie wypłaty delegacji wynika wyłącznie z błędów jakie pojawiają się w sprawozdaniach, tak aby dać wszystkim czas na ich skorygowanie. 

W przypadku braku wypłaty po tym terminie proszę wyłącznie o kontakt mailowy :

renata.guzlak@dolnoslaskizpn.pl

W mailu proszę podać imię , nazwisko , datę meczu i drużyny , na podstawie tych danych poinformujemy o przyczynie braku wypłaty ( najczęstsze Wasze błędy :  brak zaznaczenia rozliczenia ryczałtowego, brak sędziów asystentów w sprawozdaniu, błędna obsada, brak konta bankowego) oraz udzielimy informacji o przewidywanej wypłacie. Na wszystkie maile staramy się odpowiadać tak szybko jak to tylko możliwe, maksymalnie do 24 godzin.

WAŻNE: zasady wypłaty delegacji gdy drużyna wycofa się z rogrywek. Przy wycofaniu drużyny z rozgrywek nie są widoczne sprawozdania w extranecie, pomimo tego że się odbyły. Nie mamy możliwości wtedy wypłaty delegacji z systemu e-delegacje.Jedyną formą wypłaty delegacji jest przesłanie ich w formie papierowej do biura DZPN. Delegacje dostarczane w takiej formie wypłacamy do ostatniego dnia miesiąca.

WAŻNE:

1. Należności z tytułu wypłat są czasami mniejsze o 1 zł lub większe o 1 zł. Wynika to z zaokrągleń podatku. Nie zatrzymujemy tych kwot , przekazujemy do Urzędu Skarbowego, całość będzie widoczna na rozliczeniu rocznym PIT-11. Proszę nie pisać maili w tej sprawie.

2. Na koniec roku wszystkie kluby otrzymują zestawienie wypłaconych delegacji przez DZPN , wspólnie je weryfikujemy i należności , które wypłacił DZPN , a które otrzymaliście również za ten sam mecz bezpośrednio od klubu będą potrącane w sezonie wiosennym.

W trakcie sezonu kilkunastu sędziów również pobrało nienależne wynagrodzenia z DZPN i nie dokonało ich zwrotu. Nadmieniam , że od sezonu wiosennego każda tego typu sytuacja będzie zgłaszana do właściwego Kolegium Sędziowskiego.

Beata Balińska