Rozmiary koszulek

Decyzją większości wybrane zostały czerwone koszulki. Proszę wysłać SMS do Kol. Macka Kołodki (tel.+48 509 750 025) z wybranym rozmiarem koszulki (S, M, L, XL, XXL), rozmiarem getr (39-42 lub 43-46) i imieniem i nazwiskiem do 16 października 2020 r. (piątek). Dopłatę (30 zł) można wpłacać na konto lub osobiście do referenta ds. finansowych. Sędziom, którzy do czasu odbioru nie uregulują dopłaty zostanie ona doliczona do składek KFD.