Składki – 20 sierpień 2019 r.

Składki zostały zaktualizowane. Dłużników wzywa się do uregulowania zaległości.