Składki zaktualizowane (02.11.2018 r.)

Składki zostały zaktualizowane na dzień 2 listopada 2018 r. Wszystkich dłużników wzywa się do uregulowania zaległości!!!