Zaległości KFD

Wszyscy sędziowie zobowiązani są o uregulowanie składek KFD za poprzedni sezon – brak wpłat do pierwszego szkolenia tj. 05.09 spowoduje odsunięciem od obsad!