Nowy Zarząd Kolegium Sędziów Delegatury Świdnica

Cytując stronę www.ozpnwalbrzych.pl:

„…Zarząd Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Wałbrzychu dokonał wyboru nowego Zarządu Kolegium Sędziów Delegatury Świdnica. Misję kierowania świdnickimi strukturami sędziów powierzono Maciejowi Kołodka, który został przewodniczącym Zarządu KS Delegatury Świdnica. Jego zastępczynią będzie Urszula Stanik, jedyna sędzina w okręgu wałbrzyskim. Skład Zarządu uzupełnią Witold Kowalski, który będzie nowym sekretarzem świdnickich struktur sędziowskich, a także Tomasz Zieliński – ref. ds. ewidencji, Ryszard Graca – ref. ds. obsad, Wojciech Dutkiewicz – ref. ds. finansowych oraz Adam Żuk – ref. ds. szkolenia.

Zarząd OZPN w Wałbrzychu uzupełnił również skład Zarządu KS OZPN. Świdnickie struktury sędziowskie w tym organie reprezentować będą: Maciej Kołodka, Ryszard Graca i Wojciech Dutkiewicz.

Nowemu Zarządowi życzymy wielu sukcesów…”

Dziękujemy bardzo, my życzymy sobie i Zarządowi OZPN owocnej współpracy.